Мултипликатор vs. Богатство

8 06 2009

Много проучвания коментират успеваемостта на рисковите инвестиции, особено на капиталовложенията от бизнес ангели чрез мултипликатора.
Този мултипликатор показва възвърнатата парична сума от осъществена инвестиция разделена на вложените средства в дадено начинание. Например, ако при инвестиция от 100 хил. евро при изхода са възвърнати 500 хил. , то мултипликаторът е 5х. По същия начин, 1х означава, че инвестицията е на брейк ивън (т.е. няма загуба, но няма и печалба). Всичко под 1 е на минус. Това изглежда чудесно, но не показва реалното богатство, създадено от инвестицията. 

Според проучването на NESTA, за което писах по-рано, средният мултипликатор за инвеститорите-нгели в Англия е 2.2х за 3.5 години.
Но тук трабво до се има предвид, че една трета от инвеститорите (29 %) са осъществили поне още една инвестиция след първоначалната в същата компания (follow up). Изводът, който анализаторите в NESTA правят е, че на базата на мултипликатора, диверсификацията на съществуващия портфейл посредством инвестиции в нови предприятия е по-добра стратегия за постигане на по-висока възвръщаемост, отколкото отделянето на нови средства за същата инвестиция. С други думи, при равни други условия, бизнес ангелите би трябвало да изберат нова компания, а не да рефинансират стара.

В доказателство, NESTA извеждат следните данни: В 29 процента от случаите инвеститорите са осъществили поне още една инвестиция след първоначалната. Постигната доходност, измерена чрез мултипликатора е по-ниска от средната – 1.2x спрямо 2.2x

FollowUp investment results

FollowUp investment results

Това решение обаче зависи от размера на инвестицията. 500 хил. лв., инвестирани при 1.2х носят 100 хил. лв. печалба, в сравнение с инвестиция от 50 хил., която при 2.2х ще донесе 60 хил. лева допълнително богатство. Разбира се, инвеститорът може да реши да инвестира 500 хил. в 10 компании, а не в една, но толкова много подходящи възможности наведнъж са рядкост, освен ако не членува в Мрежа.

Стратегията би била правилна, освен ако с такова решение инвеститорът не рискува да понесе по-големи загуби в резултат на липсата на рефинансиране. Т.е. да изгуби началното си вложение, ако не рефинансира компанията с последваща инвестиция.

Следователно, горното правило е вярно само „при равни други условия“, но те никога не са такива.

Мултипликаторът е важен показател. Но не бива да се пренебрегва и общото натрупано/създадено богатство.


Действия

Информация

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s
%d bloggers like this: